Let op: Dit is het publieke gedeelte van de kennisbank. Gebruikers kunnen inloggen om meer documenten ten zien.

BIBOB

Het laatste wat een gemeente wil is ruimte bieden aan criminaliteit. Toch komt dit regelmatig voor. Ongewild en zonder het te weten maakt elke gemeente wel eens criminele activiteiten mogelijk, door subsidies of vergunningen te verstrekken aan malafide ondernemers en of burgers, dan wel een aanbestedingsovereenkomst te sluiten. Om dit te helpen voorkomen is per 1 juni 2003 de Wet BIBOB van kracht. De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur maakt het mogelijk diepgaand onderzoek te doen naar de achtergrond van de aanvrager van een vergunning en diens betrokkenen. 

Categoriëen