Let op: Dit is het publieke gedeelte van de kennisbank. Gebruikers kunnen inloggen om meer documenten ten zien.

COFFEESHOPS

De definitie van een coffeeshop op basis van het modelbeleid coffeeshops in Noord-Holland Noord is:

een alcoholvrije horeca-inrichting waar handel in cannabisproducten plaatsvindt en de exploitant, zijnde een natuurlijk persoon, in het bezit is van een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting met gedoogvoorschriften. Deze bedrijven kunnen ook andere namen voeren, zoals koffieshops of theehuis of iets dergelijks. Voor de verzamelterm “coffeeshop” is gekozen omdat deze term voor de aanduiding van een inrichting waar tevens softdrugs worden verhandeld het meeste is ingeburgerd.

De meeste gemeenten in Nederland hebben coffeeshopbeleid opgesteld, ook wanneer er geen coffeeshops worden toegestaan. Het opstellen van beleid is van belang omdat er dan makkelijker kan worden opgetreden tegen een ongewenst verkooppunt. Het vormgeven van coffeeshopbeleid is bij uitstek het terrein van de lokale overheid.

Categoriëen