Let op: Dit is het publieke gedeelte van de kennisbank. Gebruikers kunnen inloggen om meer documenten ten zien.

GROWSHOPS

Growshops zijn winkels die zich richten op kwekers van cannabis/hennep. Zij verkopen growproducten en geven adviezen over de hennepteelt. Onder grow-producten wordt verstaan:
"producten welke gebruikt worden voor de kweek van hennep zoals onder andere meststoffen, zaden, groeilampen, ventilatoren, lectuur".

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de productie van Nederwiet is uitgegroeid tot een niet te onderschatten illegale bedrijfstak. In Tilburg zou jaarlijks tussen de 728 en 884 miljoen euro verdiend worden met de illegale teelt van wiet. Inmiddels ligt er het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt’. Dit wetsvoorstel gaat per 1 maart 2015 in waardoor handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt strafbaar worden. Growshops zijn vanaf dat moment dus strafbaar.
Vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zullen gemeenten geen vergunningen meer kunnen verlenen aan growshops en al verstrekte vergunningen zullen komen te vervallen vanwege de strijdigheid met hogere wetgeving.

Categoriëen