OUTLAW MOTORCYCLE GANGS (OMG'S)

Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's)

Sinds 2012 voert de overheid een zero-tolerance beleid tegen Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Het is duidelijk dat dit geen gewone motorclubs zijn maar verenigingen waarin zich opmerkelijk veel personen verzamelen met een strafblad en waarvan het vermoeden bestaat dat de OMG op zijn minst een dekmantel is voor het al of niet gezamenlijk begaan van misdrijven.

De integrale aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMGs) is door het ministerie van Veiligheid en Justitie geprioriteerd. In 2012 is al een landelijk integraal Plan van Aanpak geschreven vanuit de partners in het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) en de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s).

De doelstelling en de speerpunten uit dit landelijke plan van aanpak zijn ook van toepassing voor de aanpak in Noord Holland.

Doelstelling

Bestrijding en beëindiging van de normoverschrijdende en criminele activiteiten van OMG's  en hun leden.

Speerpunten

1)       Prioriteit voor strafrechtelijke vervolging van OMG-leden

2)       Focus op clubhuizen

3)       Bestrijden van invloed OMG in de horeca

4)       Bestrijden van invloed OMG binnen de beveiligingsbedrijven

5)       Bestrijden van invloed OMG op harde kernen van voetbalsupporters

6)       Niet faciliteren evenementen van OMG

7)       Aanpak windhappers

8)       Niet toelaten OMG in overheidsdienst

9)       Inregelen van landelijke prioriteiten

Het is zaak de schijnbare onaantastbaarheid van en het zaaien van angst door deze outlawbikers te doorbreken. Normoverschrijdend en crimineel gedrag mag niet door de vingers worden gezien. Ook moeten we zeer alert zijn op de toenemende geweldsdreiging als gevolg van het feit dat deze clubs in de loop van de tijd groter zijn geworden en doordat sprake is van rivaliteit tussen de clubs onderling. Dit kan alleen door als één front te opereren; gezamenlijk commitment.

De aanpak van OMG’s is landelijk en wordt integraal genoemd omdat alle relevante partijen daarbij betrokken zijn, te weten OM, politie, Belastingdienst, FIOD, KMar, burgemeesters en gemeenten en hun diensten, en de aanpak zowel strafrechtelijk als bestuurlijk en fiscaal is.

 

 

Categoriëen