ALGEMENE AANPAK GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is een florerende industrie waarin heel veel geld omgaat. Zonder hulp van de bovenwereld, geen succesvolle onderwereld. Criminele ondernemers zijn van hun business afhankelijk van allerlei legale voorzieningen en sectoren in de bovenwereld. In de verwevenheid die hierdoor ontstaat, schuilt het ondermijnende karakter. Een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid, die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. Door in alle gevallen samen te bepalen welke organisatie(s) het meest effectief het probleem kan aanpakken, de criminele organisatie kan afbreken of barrières kan opwerpen, geeft de overheid een effectief antwoord op het criminele ondernemersklimaat. De geïntegreerde aanpak is uitgangspunt bij de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en wordt toegepast op basis van het principe: Integraal, Tenzij…, zoals verwoord in de leidraad van de landelijke Stuurgroep Geïntegreerde aanpak Georganiseerde criminaliteit (GOC).

Categoriëen