WITWASSEN EN AANPAK ONGEBRUIKELIJK BEZIT

Een persoon die misdrijven pleegt zal in eerste instantie willen voorkomen dat hij in beeld komt bij Justitie. Daarnaast zal hij willen voorkomen dat, mocht hij worden aangehouden, zijn crimineel verkregen vermogen kan worden getraceerd en in beslag wordt genomen. Op het moment dat een crimineel van zijn nieuw verworven rijkdom wil gaan genieten, doet er zich een nieuw probleem voor. In veel gevallen namelijk zal het aangegeven (legitieme) inkomen en vermogen onvoldoende zijn om als verklaring te kunnen dienen voor omvangrijke bestedingen. Gaat hij toch zijn geld (zichtbaar) uitgeven, bijvoorbeeld aan een dure auto, dan loopt hij het risico dat de Belastingdienst, de politie of Justitie een onderzoek gaat instellen naar de herkomst van het geld. Uit dit onderzoek kan naar voren komen dat het vermogen is opgebouwd uit niet aangegeven, mogelijk zelfs crimineel verkregen, inkomen. Om het uit misdrijf verkregen geld zorgeloos te kunnen uitgeven zal de crimineel er enerzijds voor moeten zorgen dat er geen direct verband meer te leggen valt tussen het vermogen en de illegale herkomst en anderzijds zal hij een verklaring moeten hebben dat ziet op een (schijnbaar) legale herkomst van het vermogen. Met andere woorden: hij zal zijn gelden gaan witwassen. Terugvorderen en afpakken van onterecht verkregen vermogen is een centraalonderdeel van de aanpak van georganiseerde criminaliteit: misdaad mag niet lonen.

Categoriëen