WOON- EN ADRESFRAUDE

De Basisregistratie Personen (BRP) is kwetsbaar voor misbruik voor criminele doeleinden. De BRP wordt bijvoorbeeld misbruikt om onterecht toeslagen aan te vragen, belastingen te ontduiken en criminele activiteiten af te schermen. Het gaat daarbij niet alleen om incidenten, maar ook om structureel misbruik (op mogelijk grote schaal). Ondanks de initiatieven die zijn genomen naar aanleiding van de zgn. ‘Bulgarenfraude’ in 2013 lijkt structureel misbruik van de BRP, onder andere op basis van signalen uit de gemeente Haarlem, nog steeds voor te komen.

Categoriëen

NIEUWS

Op 6 april 2017 tekende burgemeester Mirjam van 't Veld van de gemeente Amstelveen een convenant voor het tegengaan van identiteitsfraude, samen met diverse andere Noord-Hollandse burgemeesters en betrokken partners.

Het is een hardnekkig probleem: woningen en bedrijfspanden die worden gehuurd, om er vervolgens een hennepplantage in te beginnen, synthetische drugs te produceren, te gebruiken door outlaw motorgangs, of voor prostitutie.