Let op: Dit is het publieke gedeelte van de kennisbank. Gebruikers kunnen inloggen om meer documenten ten zien.

CAMERATOEZICHT

Camerabeveiliging kan een goed instrument zijn, maar daarvoor is het wel nodig dat aan veel voorwaarden op een adequate wijze wordt voldaan:

  • Privacy
  • Operationele regie en opvolging door politie
  • Juridische kaders (subsidiariteit en proportionaliteit) en jurisprudentie
  • Andere flankerende maatregelen

Flexibel cameratoezicht
Op 1 juli 2016 zal artikel 151c Gemeentewet wijzigen. Het wordt dan ook mogelijk om binnen een gebied waar met vaste camera’s toezicht wordt gehouden, gebruik te maken van verplaatsbare camera’s. Gemeenten kunnen zelf bepalen welke vorm van cameratoezicht - al dan niet op vaste plaatsen - wenselijk is.
Flexibel cameratoezicht levert ook tijdwinst op, omdat niet meer voor elke verplaatsing een aparte procedure hoeft te worden gevolgd. De burgemeester wijst, nadat de gemeenteraad hem die bevoegdheid heeft verleend, een gebied aan waarbinnen de camera’s kunnen worden geplaatst of verplaatst. Dat gebied mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde, bijvoorbeeld een plein of enkele straten. Borden moeten het publiek informeren over het toezicht met camera’s. De burgemeester trekt de gebiedsaanwijzing in als het cameragebruik niet meer nodig is.

 

Categoriëen