Let op: Dit is het publieke gedeelte van de kennisbank. Gebruikers kunnen inloggen om meer documenten ten zien.

VEILIG UITGAAN

Veilig Uitgaan, oftewel het verbeteren van de veiligheid in en rond de horeca is een van de speerpunten in Noord-Holland Noord. Het doel is maatregelen te nemen die geweld, overlast en vandalisme aanzienlijk terugdringen. Hiervoor is een Convenant Veilig Uitgaan* voor de regio ontwikkeld. Er is zijn 2 versies van het modelconvenant Veilig Uitgaan. In de zware versie is optioneel opgenomen: een portiersregeling en maatregelen bij sluitingstijd.

Naast het convenant is ook een protocol Collectieve Horecaontzegging (CHO) tot stand gekomen. Hierin zijn afspraken opgenomen over het opleggen van collectieve horecaontzeggingen als mensen normoverschrijdend gedrag vertonen. In het protocol zijn de feiten genoemd waarvoor een CHO kan worden opgelegd. Hierdoor kunnen veroorzakers van overlast of geweld voor korte of langere tijd geweerd worden uit uitgaansgelegenheden.

* Vastgesteld op 18 april 2012 door de Commissie Jeugd&Sociale Veiligheid.  

 

Categoriëen