OVERVALLEN&STRAATROVEN

Overvallen en Straatroven

Overvallen en straatroven behoren net als woninginbraken tot de categorie High Impact Crimes: delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Het aantal overvallen en straatroven nam in de periode 2009-2011 sterk toe in de politie-eenheid Noord-Holland. Om die trend blijvend de kop in te drukken, is besloten tot een integrale probleemgerichte aanpak van deze criminaliteit. Begin 2012 werd daarom de Taskforce Overvallen en Straatroven Noord-Holland opgericht.

Het project richt zich op de aanpak van overvalcriminaliteit: “Het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen in een afgeschermde ruimte of op een gepland of georganiseerd waardetransport, of de poging daartoe.”[1]

Naast overvallen, vallen beroving op straat (straatroven) en diefstal gevolgd door geweld (art. 312 Sr) onder de noemer ‘overvalcriminaliteit’.

Doelstelling van het project is om aan de hand van een integrale 4 sporen aanpak het aantal overvallen en straatroven te doen dalen. Het project moet bijdragen aan het versterken van het bovenregionale netwerk, ontsluiten van specifieke kennis en kunde, versterken van de interregionale kennisuitwisseling en het inrichten van een projectstructuur die na 2014 richting kan blijven geven aan de overvalbestrijding in Noord-Holland.

[1] Landelijk Overvallen en Ramkraken Systeem

Categoriëen