WONINGINBRAKEN

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis waarvan de emotionele verwerking vaak veel tijd in beslag neemt. De impact van het gemis van de veelal onvervangbare persoonlijke spullen is daarbij groot. Woninginbraken maken deel uit van de categorie ‘High Impact Crimes’ (HIC): delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Onder High Impact Crimes vallen ook thema’s als overvallen, straatroven en geweld. De aanpak van HIC heeft landelijk, regionaal en lokaal hoge prioriteit.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de ambitie in 2017 landelijk een woninginbrakendaling te realiseren van tenminste 30 procent. Om dit doel te bereiken zijn de veiligheidspartners in de politie-eenheid Noord-Holland na de zomer van 2013 een integrale aanpak woninginbraken gestart. Politie, openbaar ministerie, 38 gemeenten en het bedrijfsleven werken samen om het aantal woninginbraken te verminderen. Doel van het project is het versterken van de aanpak van woninginbraken op regionaal en lokaal niveau door een basisaanbod van maatregelen en het aanjagen en ondersteunen van het regionale en lokale gezag bij het invoeren van die maatregelen.

Het project richt zich op de aanpak van woninginbrakencriminaliteit. De landelijke definitie van woninginbrakencriminaliteit is: “Het op enigerlei wijze wegnemen van (een) goed(eren) of geld uit een woning of een daartoe bestemde ruimte, dat/die aan een ander toebehoort/horen door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt, dan wel de poging daartoe [1].

Binnen het project zijn het invoeren van het Digitaal Opkopers Register (DOR) en het stimuleren van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) tot prioriteiten benoemd. Gezien het integrale karakter van de woninginbrakenproblematiek zijn naast deze twee pijlers diverse andere deelprojecten gestart die, in samenhang met de aanpak heling en het PKVW, effectief worden geacht in de strijd tegen woninginbraken.

[1] Politie (2012), landelijk plan van aanpak woninginbraak.

Categoriëen