PROBLEMATISCHE JEUGDGROEPEN

Overlast door groepen is de meest genoemde oorzaak van onveiligheid in de regio. Jeugd die op straat hangt; daar is op zich niets mis mee, maar als het hanggedrag ontaardt in lawaai, knetterende brommers, vernielingen, drankgebruik en intimidaties is er meer aan de hand. Politieambtenaren, wijkconciërges, jeugd- en buurtwerkers hebben hun handen er meer dan vol aan.

Regie in eigen hand
Vanaf begin 2013 ondersteunt het SIV een kleine groep gemeenten in hun aanpak van (hardnekkige) jeugdgroepen. De ondersteuning is een sterke mix van het aanbieden van inhoudelijke expertise, coaching on the job etc etc. Belangrijke onderdelen uit dit programma zijn ondermeer “inzet van social media, bij fluiide jeugdgroepen” en “integrale (domeinoverstijgende) inventarisatie van informatie over jeugdgroepen”. De resultaten worden uiteraard actief beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Er worden regelmatig werksessies gehouden waarbij toeschouwers van harte welkom zijn.

Zo vond op 9 november 2017 in het stadhuis van Alkmaar een bijeenkomst Jeugd plaats om ‘de kracht’ van het 7-stappenmodel in de praktijk te leren kennen. Aan de hand van casuïstiek uit Purmerend en Alkmaar hebben we het werkproces doorlopen en is het belang van samenwerken bij de aanpak van jeugdgroepen en de inzet van social media nogmaals benadrukt. De betrokkenheid van de deelnemers en de interactie tussen de verschillende professies hebben uiteindelijk bijgedragen aan een geslaagde bijeenkomst. 

 

 

 

Categoriëen