Let op: Dit is het publieke gedeelte van de kennisbank. Gebruikers kunnen inloggen om meer documenten ten zien.

SCHOOLVERZUIM

Onderwijs belangrijk
Dat het belangrijk is dat jongeren onderwijs volgen om ze klaar te stomen voor de maatschappij behoeft geen betoog. Dit is ook wettelijk geregeld. De Leerplichtwet schrijft voor dat jongeren onder de 18 jaar die nog geen diploma hebben behaald onderwijs moeten volgen. En op die regels is toezicht nodig, want het gaat te vaak mis. Criminaliteit en wangedrag begint vaak met spijbelen en veelal is er bij spijbelgedrag sprake van achterliggende problemen bij het kind.

Rollen en taken beschreven
Alle reden dus om dit gedrag al in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken. Daar zijn heldere en sluitende afspraken voor nodig. Dat is nog niet eenvoudig, want veel partijen spelen een rol. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid primair bij de ouders en de jongere zelf, maar als het mis gaat moeten jeugdwerkers, scholen en leerplichtambtenaren in actie komen.

Categoriëen