Let op: Dit is het publieke gedeelte van de kennisbank. Gebruikers kunnen inloggen om meer documenten ten zien.

TRANSITIE JEUGDZORG

De nieuwe Jeugdwet bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg per 1 januari 2015 overgaat naar de gemeenten die hard bezig zijn dit vorm te geven. Een onderdeel van de jeugdzorg betreft onderwerpen die de veiligheidsverantwoordelijkheid van de burgemeester raken. Het betreft het gedwongen kader, de crisisdienst en het nieuw te vormen Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK).

Categoriëen