OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ)

Uit de lokale en gemeentelijke gebiedsscans die worden uitgevoerd in de eenheid Noord-Holland blijkt de laatste jaren een flinke toename van veiligheidsproblemen die te maken hebben met sociaal-psychische problematiek. Het gaat vaak om mensen die onder de zorg vallen van de (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Alleen al in het district Noord-Holland Noord zijn in 2013 ruim 4.600 meldingen bij de politie geregistreerd waarvan er ongeveer 1200 zijn doorgezet naar het meldpunt van de OGGZ. Omdat lang niet alle relevante incidenten als OGGZ-incidenten worden geregistreerd, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger. In de districten Zaanstreek-Waterland en Kennemerland is het beeld vergelijkbaar.

Niet alleen het aantal meldingen stijgt, ook de complexiteit neemt toe. Er is sprake van ernstig verwarde en zorgmijdende personen. Hun gedrag leidt vaak tot probleemsituaties in de wijk die niet eenvoudig kunnen worden opgelost, zoals verstoring van de openbare orde door (drank/drugs) overlast, geweldsincidenten en andere vormen van criminaliteit. Deskundigen zien als oorzaak van de stijgende meldingen onder andere het opheffen van veel bedden in de GGZ-klinieken.
Er zijn ook wijzigingen in wetgeving en beleid: zo wordt de Wet BOPZ binnenkort vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. De nieuwe wet wil de gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. Een belangrijk verschil is dat verplichte zorg straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden. Deze wet is rond de zomer 2016 aangeboden aan de Eerste Kamer.

 

 

 

Categoriëen