MAATSCHAPPELIJKE ONRUST

Maatschappelijke Onrust is het verschijnsel waarbij één of enkele incidenten plaatsvinden, die vervolgens kunnen leiden tot een groter aantal en/of ernstiger incidenten. Deze incidenten leiden op hun beurt tot subjectieve en/of objectieve problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wanneer men bij maatschappelijke onrust niet tijdig op signalen reageert, kan de situatie uitgroeien tot een sociale calamiteit. (Sociale) Media treden hierbij vaak op als versneller.

 

Categoriëen