RPC

Ook in Noord-Holland bestaat er een RPC, dat op 16 april 2014 is opgericht. Partners zijn gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Kamer van Koophandel en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het geografische werkgebied van de nieuw opgerichte stichting RPC Noord-Holland komt overeen met dat van de politie-eenheid Noord-Holland.

Het RPC organiseert opleidingen, workshops en themabijeenkomsten. Het houdt zich onder andere bezig met het stimuleren van veilige bedrijfsterreinen via het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Ook organiseert het RPC trainingen voor ondernemers. Zo zijn dankzij een aanbod van overvaltrainingen door het RPC tot op heden ruim 2.000 ondernemers voorgelicht hoe te handelen tijdens een overvalsituatie. Deze trainingen zijn erop gericht de veiligheid van ondernemers en personeel te vergroten.

Categoriëen