VEILIGHEIDSMONITOR (VM) OP 6 AUGUSTUS 2015 VAN START IN NOORD-HOLLAND NOORD

13/07/2015

Dertien gemeenten in Noord-Holland Noord nemen deel aan dit onderzoek. De inwoners van deze gemeenten ontvangen een brief met een vragenlijst over de leefbaarheid en veiligheid in hun woonomgeving. Ook zijn er vragen over spanningen in de wijk en de inzet van burgers als vrijwilliger, denk bijvoorbeeld aan je aansluiten bij Burgernet.

Alle uitkomsten worden in december 2015 verwerkt in een rapportage. Naar verwaching zal dit resultaat, de Veiligheidsmonitor 2015, in maart 2016 het licht zien.

Nieuws

Op 6 april 2017 tekende burgemeester Mirjam van 't Veld van de gemeente Amstelveen een convenant voor het tegengaan van identiteitsfraude, samen met diverse andere Noord-Hollandse burgemeesters en betrokken partners.