MINDERJARIGEN KOMEN MINDER MAKKELIJK AAN ALCOHOL IN NOORD-HOLLAND NOORD

17/09/2015

Jongerencentra pakken hun taak goed op. Waar ze in 2013 maar in 18% van de bezoeken geen alcohol verkochten, deden ze dat dit jaar in 75% van de bezoeken. Horecagelegenheden en cafetaria’s hebben nog een hoop te winnen, zij zeggen in 25% en 20% van de gevallen ‘nee’ tegen de minderjarigen die alcohol willen kopen. Dit was in 2013 19% en 15%. Supermarkten en slijterijen weigeren verkoop in 51% en 45% van de aankooppogingen. Beiden scoren beter dan in 2013, toen gingen 50% en 21% van de aankooppogingen niet door. Dit geldt niet voor sportkantines. In 2013 werd in 20% van de bezoeken geen alcohol verkocht aan minderjarigen, in 2015 is dit 19%. In Noord-Holland Noord krijgen jongeren daarmee in 2015 gemiddeld in 31% van de bezoeken geen alcohol mee. Landelijk is het met 22% slechter gesteld met de naleving van de regels.

Succesvolle maatregelen
Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek in 2013 hebben gemeenten geinvesteerd in een betere samenwerking met de alcoholbranches. Ook werken de gemeenten onderling meer samen. Zo wisselen ze bijvoorbeeld toezichthouders uit die de alcoholverstrekkers controleren. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat het schenktijdenbeleid van verenigingen goed werkt. Jongeren kregen namelijk geen alcohol mee wanneer zij bij een vereniging waren waar de bar wel open was maar er geen alcohol werd geschonken omdat het schenktijdenbeleid van kracht was. Ook helpt het als de verkoper naar een identiteitsbewijs vraagt. Na het vaststellen van de leeftijd door de verkoper kreeg namelijk bijna driekwart van de jongeren geen alcohol mee.

Gemeenten in gesprek met alcoholverstrekkers
De gemeenten uit Noord-Holland Noord, die met elkaar samenwerken in het programma ‘In control of alcohol en drugs’, willen met de alcoholverstrekkers in gesprek over de resultaten van het onderzoek. De gemeenten willen samen opzoek naar oplossingen waarmee de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar wordt teruggedrongen. Daarbij wordt onder andere gesproken over een betere controle op identiteitsbewijzen en of sportkantines zich houden aan het schenktijdenbeleid en cafés aan hun deurbeleid. Verder wordt gesproken over een verscherpt toezicht op plekken waar de jongeren makkelijk alcohol kunnen kopen.

*In het landelijke onderzoek, dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgevoerd (door Nuchter), zijn jongerencentra niet meegenomen. De verdeling tussen de type verkooppunten landelijk en Noord-Holland Noord kan verschillen.

 

Kijk voor meer informatie over het programma ‘In control of alcohol & drugs’ op www.incontrolofalcohol.nl.

Nieuws

Op 6 april 2017 tekende burgemeester Mirjam van 't Veld van de gemeente Amstelveen een convenant voor het tegengaan van identiteitsfraude, samen met diverse andere Noord-Hollandse burgemeesters en betrokken partners.