HANDHAVINGSACTIE ILLEGAAL GOKKEN IN HOORN

07/10/2015

Naar aanleiding van eerdere signalen en controles kregen twee horecagelegenheden bezoek.

Bij een café aan de Dubbele Buurt werd vastgesteld dat er illegaal gegokt werd op voetbalwedstrijden. de politie heeft de gokapparten voor strafrechtelijk onderzoek in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie gaat over tot strafrechtelijke vervolging en de Belastingdienst doet ook nader onderzoek.
Naast het illegaal gokken werden ook verschillende andere overtredingen geconstateerd, waaronder overtreding van voorschriften in de exploitatievergunning, het niet-naleven van het rookverbod en overtredingen van de brandveiligheidseisen. De gemeente Hoorn onderzoekt nog welke sancties hiervoor opgelegd gaan worden.

Bij een horecagelegenheid in winkelcentrum de Grote Beer werd niet vastgesteld dat er illegaal gegokt werd. Wel was hier sprake van een overtreding van de Drank- en Horecawet. De Belastingdienst doet nader onderzoek naar de financiële administratie vand e horecagelegenheid.

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum, dat zich richt op de aanpak van georganiseerde criminiliteit, coördineerde deze samenwerking.

Nieuws

Op 6 april 2017 tekende burgemeester Mirjam van 't Veld van de gemeente Amstelveen een convenant voor het tegengaan van identiteitsfraude, samen met diverse andere Noord-Hollandse burgemeesters en betrokken partners.