INTENTIEVERKLARING GEWELD TEGEN MEDEWERKERS MET EEN PUBLIEKE TAAK

03/06/2016

 

Om hier een signaal tegen af te geven ondertekende hij 26 mei 2016 samen met de leden van een Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie, de Hoofdofficier van Justitie en plv. eenheidschef Peter Holla, een intentieverklaring.

Onacceptabel
‘Hoewel er sinds 2007 extra aandacht voor het onderwerp is, worden medewerkers nog te vaak geconfronteerd met agressie, geweld en bedreiging. Dit is onacceptabel’, aldus portefeuillehouder Niek Meijer, Burgemeester van Zandvoort. ‘De publieke taak is essentieel voor het functioneren van onze samenleving. Dit geldt voor alle medewerkers en ook voor bestuurders, college- en raadsleden. Het is belangrijk dat zij gemakkelijk benaderbaar zijn, open in de samenleving kunnen staan, het politieke debat vrij kunnen voeren, publieke taken vrij van dwang en drang kunnen uitoefenen en dat besluiten zonder druk kunnen worden genomen.’ 

Bedreigen van familie
Functionarissen met een publieke taak worden nog steeds geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag van burgers: uitschelden, beledigen, bedreiging of zelfs bedreiging aan het adres van familie, langdurig stalken en soms fysieke agressie. Dit kan leiden tot vermindering van het werkplezier, minder goed functioneren of ziekteverzuim. Hoewel het aantal incident in 2015 (t.o.v.2014) afnam, is er nog steeds sprake van gemiddeld tien incidenten per week.

Cijfers
In 2014 werd in totaal 510 maal melding van een incident gedaan bij de politie. Hierbij ging het in 396 gevallen om incidenten tegen een politieambtenaar en in 114 gevallen tegen andere publieke functionarissen. In 2015 steeg het aantal naar 582 incidenten, waarbij het in 451 gevallen om een politiemedewerker ging en in 131 gevallen om anderen. Uit een enquête (TNO), gehouden onder functionarissen met een publieke taak, bleek dat in 2014 38% te maken heeft gehad met agressie of geweld.

Nationale Ombudsman
Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken door de heer R. van Zutphen, de Nationale Ombudsman. In januari 2016 was hij in gesprek gegaan met een delegatie van de projectgroep Veilige Publieke Taak Noord-Holland, onder leiding van de heer G. Westerink. Tijdens dit gesprek is de relatie tussen burger en overheid besproken. Van Zutphen: ‘Van zowel overheidsfunctionarissen als ook van de burgers mag verwacht worden dat zij zich beschaafd gedragen. Daar waar dit fout gaat, is het goed om met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier kom je er ook achter wat mensen verwachten en waar agressie vandaag komt.’

Nieuws

Op 6 april 2017 tekende burgemeester Mirjam van 't Veld van de gemeente Amstelveen een convenant voor het tegengaan van identiteitsfraude, samen met diverse andere Noord-Hollandse burgemeesters en betrokken partners.