OPFRISSER VOOR BURGERNETAPP

08/02/2017

‘Vooral de interactie tussen gebruiker en de app is aanzienlijk verbeterd’, zegt Gonne Schras, landelijk programmamanager van Burgernet. ‘Uit onze panelbijeenkomsten kwam duidelijk naar voren dat  meedoen met de digitale buurtonderzoeken via de app een grote wens was. Daarnaast is de app frisser en handiger in gebruik geworden.’

Opsporingskracht
Via de app kan de gebruiker zich aanmelden voor Burgernetmail (digitaal buurtonderzoek). Door Burgernetmail op te nemen in de BurgernetApp neemt de opsporingskracht toe. Inwoners geven direct via een laagdrempelig systeem informatie door aan de politie.

Actieberichten
Gebruikers van de BurgernetApp ontvangen actieberichten op de locatie waar ze zich daadwerkelijk bevinden. Dit is een aanvulling op het telefonische netwerk van Burgernet waar deelnemers berichten ontvangen op basis van het woon- of werkadres. De app is tot nu toe door 500.000 burgers gedownload. Ongeveer de helft gebruikt de app actief.
 
Factsheet
Het landelijk bureau Burgernet heeft een factsheet opgesteld met informatie over de wijzigingen. De informatie uit deze factsheet kunnen gemeenten gebruiken om over Burgernet met burgers te communiceren.
 


Meer informatie
Voor meer informatie over de BurgernetApp en/of Burgernetmail, kijk op www.burgernet.nl

Nieuws

Op 6 april 2017 tekende burgemeester Mirjam van 't Veld van de gemeente Amstelveen een convenant voor het tegengaan van identiteitsfraude, samen met diverse andere Noord-Hollandse burgemeesters en betrokken partners.