NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENS ALCOHOLVERKOOP BLIJFT AANDACHTSPUNT IN NOORD-HOLLAND NOORD

31/01/2018

Tijdens voorgaande onderzoeken lukte het minderjarigen nog bij ongeveer twee derde van de aankooppogingen.

Uit de cijfers blijkt verder dat de naleving het grootst was bij de supermarkten (65,5%) en slijterijen (65,4%), gevolgd door sportkantines (40,9%), horeca (34,5%) en cafetaria’s (27%).

​Als door de verstrekkers gevraagd werd naar de ID-kaart leidde dit in alle type verkooppunten  tot betere naleving van de leeftijdsgrens. “Dat maakt weer duidelijk dat alcoholverstrekkers een actieve rol hebben bij de naleving door echt te vragen naar ID. Hoe eenvoudig kan het zijn.”, aldus burgemeester van Castricum, Toon Mans, één van de drie voorzitters van de stuurgroepen van het project.  Een legitimatiecontrole helpt bij de naleving. Hoe beter de naleving des te minder makkelijk jongeren aan alcohol komen. Het gevolg hiervan is dat er minder alcohol wordt gedronken door minderjarigen.

​Uit de jongvolwassenmonitor – die is uitgevoerd in de zomer van 2017 - blijkt namelijk dat een groot deel van de minderjarigen weleens alcohol gebruikt, maar liefst 77,7%. Jongeren onder de 18 jaar geven aan dat zij dit vaak doen bij vrienden (90,9%) of thuis (60,6%). Zij krijgen de alcohol vaak via vrienden (84,1%) of hun ouders (50,7%). Burgemeester van Castricum Toon Mans: “Naleving is dan wel gestegen, maar ik ben geschrokken dat alcohol zo makkelijk gebruikt wordt in de privésfeer. Dat getuigt maar weer dat handhaving alleen niet genoeg is en samen moet gaan met preventie vooral gericht op ouders.” Ouders spelen een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van alcoholgebruik. Vandaar dat het project blijft investeren in het voorlichten van ouders, zeker vanwege hun voorbeeldfunctie. De meerderheid van de ouders vindt het goed als zijn of haar kind alcohol drinkt.

​Wat nu?
Het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’ laat weten op 29 januari te hebben gesproken met de vertegenwoordigers van de branches en onderzoekers en bestuurders van de gemeenten. “Het is een maatschappelijk thema. Een thema waarin we met elkaar moeten blijven samenwerken om deze stijgende lijn voort te zetten.” aldus burgemeester van Castricum Toon Mans.

Zowel het nalevingsonderzoek als de jongvolwassenenmonitor zijn uitgevoerd in opdracht van het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’. Samen is het een graadmeter van hoe het in 2017 gesteld is met de verkrijgbaarheid en gebruik van alcohol door jongeren.

 

 

Nieuws

Op 6 april 2017 tekende burgemeester Mirjam van 't Veld van de gemeente Amstelveen een convenant voor het tegengaan van identiteitsfraude, samen met diverse andere Noord-Hollandse burgemeesters en betrokken partners.