Over ons

Over ons
Onder het motto “Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland” hebben 36 gemeenten, de politie-eenheid en het Openbaar Ministerie in Noord-Holland op 1 januari 2015 de krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord-Holland (SIV-NH).

Waarom een SIV?
Het SIV is in het leven geroepen om de samenwerking te ondersteunen in de aanpak van de belangrijkste veiligheidsvraagstukken in Noord-Holland, zoals woninginbraken, overvallen, jeugdcriminaliteit, radicalisering en georganiseerde criminaliteit. Deze delicten kunnen grote impact hebben op de samenleving en blijven in hun effect niet beperkt tot lokale gemeenten. Als de maatregelen versnipperd blijven kan het zogenaamde waterbedeffect optreden: de problemen verplaatsen zich.
Het gezamenlijk optrekken helpt dan om een vuist te kunnen maken. Het SIV zorgt ook voor uitwisseling van best practices, kennis en informatie .

Wat is het SIV?
Het SIV is een netwerkorganisatie. Het heeft geen duidelijke afgebakende contouren en is ook geen rechtspersoon. Vanuit de inhoud werken partijen samen om tot resultaten te komen.
Dat kan op diverse manieren, varierend van vrijblijvend samen optrekken tot een stevig integraal commitment en alles wat daartussen zit.
Afhankelijk van wat bestuurders in Noord-Holland met elkaar afspreken, zal in het SIV gewerkt worden aan diverse ambities.

Waar houdt het SIV zich mee bezig?
De basis voor het SIV is het integraal meerjaren beleidsplan 2015-2018. Dit is de stapeling van alle lokale integrale veiligheidsplannen aangevuld met de prioriteiten uit de landelijke veiligheidsagenda. De thema’s hiervan zijn:

  • High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen en straatroven)
  • Jeugd (jeugd, alcohol en drugs, problematische jeugdgroepen, jeugdcriminaliteit)
  • Ondermijning (drugscriminaliteit, fraude, mensenhandel, motorgangs)
  • Geweld (huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen personen met een publieke taak)
  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ – overlast en maatschappelijke onrust veroorzaakt door personen die verward en/of zorgmijdend zijn)
  • Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER)

In een afzonderlijk document zijn vragen en antwoorden opgenomen naar aanleiding van bespreking in gemeenteraden en opmerkingen van het Regionaal Beheers Overleg Politie (RBOP).

Het SIV verzorgt bovendien het programmamanagement voor diverse NHN-projecten, ondersteunt de bestuurlijke adviescommissie JSV en organiseert het Platform IV.

Hoe werkt het SIV?
Het SIV organiseert een projectmatige, integrale aanpak op elk van de genoemde thema’s. Vertegenwoordigers van de betrokken partijen leveren via werkgroepen een aandeel. Vanuit het openbaar bestuur leveren burgemeesters een aandeel door als bestuurlijk trekker te fungeren op één van de thema’s. Het SIV regisseert de planvorming, agendering en besluitvorming en ziet toe op het invoeren van de afgesproken maatregelen. De burgemeesters fungeren als voortrekker. 

 

 

Jaarprogramma 2016

In het jaarprogramma 2016 is een beschrijving opgenomen van de organisatie, het netwerk, onze activiteiten in 2015 en de ontwikkelingen in de omgeving waarbinnen wij opereren.