Partners

Het SIV fungeert als coördinatiepunt voor vele organisaties die in de regio actief zijn. Denk hierbij aan de gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio’s, de GGD’s, woningcorporaties, ondernemers, scholen etc. Ook betrekt het SIV in voorkomende gevallen de burgers om de veiligheid in hun gemeente te verbeteren.

De partners waarmee het SIV het meeste samenwerkt, treft u hierbij aan.

Gemeenten